Følgende er vårt nyhetsbrev for april 2022.

Det er viktig å holde operativsystemet (OS-et) oppdatert, siden oppdateringer kommer med rettelser av sikkerhetshull, og ofte også andre forbedringer. Men det er viktig å planlegge oppdateringer godt, slik at de ikke forstyrrer tilgjengelighet og stabilitet unødig. Hvis man ønsker minimal nedetid, bør man sette seg inn i hvilke endringer som vil bli gjort, og om programvaren man bruker kan tilpasses disse endringene.

I denne guiden tar vi for oss de tre mest populære operativsystemene for servere: Ubuntu, Windows Server og Debian. Mye av det som beskrives gjelder også de fleste andre operativsystemer.

 

Hovedversjoner og oppdateringer

De fleste operativsystemer kommer i hovedversjoner og oppdaterte versjoner. For eksempel har Ubuntu 20.04.4 hovedversjon 20.04 og oppdatering 4. (20 betyr 2020, 04 betyr april). Den første utgaven av 20.04 heter kun det, deretter kommer oppdateringene 20.04.1, 20.04.2 osv. Debian heter f.eks. 11.3, der 11 er hovedversjonsnummer og 3 oppdatering. For Debian heter den første versjonen 11.0. 0 betyr i dette tilfellet at det ikke har kommet noen oppdatering ennå. For å se hvilken versjon du har av Debian eller Ubuntu, kjører du kommandoen “lsb_release -a” i en terminal.

For Windows Server heter hovedversjonene for eksempel 2019 og 2022. De oppdaterte versjonene heter for eksempel 17763 og 20348. For å se hvilken versjon du har, kjører du programmet “winver” som er innebygget i Windows.

Vanligvis oppdaterer man kun til en nyere oppdatering av hovedversjonen, for eksempel fra Debian 11.2 til 11.3, men noen ganger er man nødt til å gå over til en ny hovedversjon. Da bør man først undersøke hvordan programvaren må tilpasses for å støtte den nye hovedversjonen. Den aller tryggeste måten å ta i bruk en ny hovedversjon på, er å installere all programvaren på nytt på en ny server med den ønskede hovedversjonen.

 

Lang og kort supporttid

For hovedversjoner skiller man mellom to typer: kort eller lang supporttid. Ubuntu med lang support kalles “Long Term Support (LTS)”. I et produksjonsmiljø bør man bruke versjoner med lang supporttid. Man bør holde styr på når supporten løper ut, for fra det tidspunktet vil det ikke lenger komme oppdaterte versjoner, og heller ikke sikkerhetsoppdateringer. For eksempel har Ubuntu med hovedversjon 20.04 ordinær support til april 2025, men du kan betale for utvidet support til april 2030. Windows 2019 har support til januar 2024, og du kan betale for utvidet support til januar 2029. Kort supporttid kan være så lite som ni måneder, for eksempel har Ubuntu med hovedversjon 21.10 support frem til juli 2022.

 

Hvordan oppdatere Ubuntu og Debian

  1. Åpne en terminal eller logg på med en SSH-klient.
  2. Kjør “sudo apt update”
  3. Kjør “sudo apt upgrade”, svar Y (ja) for å kjøre oppdateringen.
  4. Restart serveren

 

Hvordan oppdatere Windows Server 2019

  1. Klikk på Windows-ikonet nederst i venstre hjørne
  2. Klikk på tannhjulet (settings)
  3. Velg “Update and Security”
  4. Hvis det står “You’re not up to date”, klikk “Check for updates”. Hvis det står “You’re up to date” er maskinen ferdig oppdatert.
  5. Etter en liten stund er en rekke oppdateringer installert.
  6. Restart serveren og gå tilbake til steg 1.

 

Automatiske oppdateringer

I et produksjonsmiljø er det oftest ikke ønskelig med automatiske oppdateringer, men det kan være behagelig å slippe å tenke på oppdateringer selv. Så hvis du kan tolerere nedetid om natten en gang iblant, kan OS-et selv sørge for å holde seg oppdatert.

For å aktivere automatiske oppdateringer på Ubuntu og Debian, åpner man en terminal og skriver “sudo apt install unattended-upgrades”. Standardvalget for denne er å se etter og installere oppdateringer daglig. Du kan konfigurere systemet til å oppdatere hver måned, for eksempel.

På Windows Server klikker man på Windows-ikonet, deretter på tannhjulet og velger “Update and Security”. Klikk “advanced options” og aktiver “automatically download updates”.

 

Informasjon om siste versjoner av OS

Ubuntu:

https://wiki.ubuntu.com/Releases

Debian:

https://www.debian.org/releases/

https://wiki.debian.org/LTS

Windows Server:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/windows-server-release-info

 

Oppdatering av OS for din Deploi-server

I Deploi holder vi selvfølgelig OS-et oppdatert på våre fysiske servere og alle administrerte tjenester. Når det gjelder ordinære VPS-er, er det kundens ansvar å holde operativsystemet oppdatert. Trenger du råd eller bistand i forbindelse med dette, er det som alltid mulig å kontakte oss på chat, telefon eller e-post. Du kan også svare direkte på denne e-posten om du foretrekker det.

 

Hilsen

Deploi-teamet

 

Kommende nyhetsbrev: